Edyta Dzierż  STRUMIEŃ KOLORU

Edyta Dzierż STRUMIEŃ KOLORU

19 października 2019 - 26 października 2019

Edyta Dzierż
STRUMIEŃ KOLORU malarstwo i performance obraz_dźwięk_światło

Poleć znajomemu

O WYSTAWIE

STRUMIEŃ KOLORU performance obraz_dźwięk_światło: 19.10.2019 o godz. 19:00.

„W malarstwie istotne są dla mnie odniesienia do natury. To stąd zawsze pochodzi mój pierwszy impuls do odczuć. Z natury wybieram sieć obrazów, dźwięków, światła oraz przestrzeń i fakturę. To wszystko powoduje określony proces myślenia i tworzenia swoich śladów, gestów, znaków, znaczeń. Kojarzę abstrakty i realne odniesienia w obrazy - realistyczno-abstrakcyjne.

Jednak trudno jest ograniczyć twórczość do realizacji z góry założonego planu. Malarstwo jako dynamiczny proces wciąż poddaje modyfikacji pierwotne założenie i wyobrażenie.

Widzę swoje obrazy jako pola naturalnej prowokacji, nawet walki między koncepcją a materią malarską, konfrontacją wyobraźni i możliwości. Białe płótna zawsze uruchamiają we mnie pragnienie do naturalnego i spontanicznego ujawnienia 'strumienia koloru'. Jak obrazy odbiegają od pierwotnego założenia, jak otwierają się podczas pracy nowe rozwiązania – stanowi ważny element mojej pracy.

Obrazy stanowią syntezę moich poszukiwań malarskich zmierzających do stworzenia kompozycji malarskiej o nie/konkretnym oraz nie/trwałym ładunku emocjonalnym. Ekspresja obrazów jest efektem mojej fascynacji naturą: chaosem-regularnością, różnorodnością faktur i rytmów oraz nie/jednoznacznością.

Istotą mojego działania performance obraz-dźwięk-światło jest tworzenie „na żywo" dynamicznej malarskiej narracji za pomocą mojej ekspresji i kreacji - to jest metoda artystyczna.
Światłem dopełniam i scalam, formalnie i wyrazowo warstwy obrazu i dźwięku.

Projekt STRUMIEŃ KOLORU to spotkanie (artystki i odbiorcy, człowieka z człowiekiem), tworzenie, improwizacja i dialog, który podświadomie uruchamia w publiczności indywidualne oraz wspólne zmysły, emocje i energię... - otwiera na doświadczenie natury i sztuki."

Edyta Dzierż

Wystawa w ramach projektu Stalowa Art Weekend >>

W niedzielę zapraszamy do przygotowania własnej grafiki z Iwoną Cur-Lengiewicz >>