REGULAMIN SKLEPU GALERII SZTUKI STALOWA

§ 1 Wstęp

Sklep internetowy Galerii Sztuki STALOWA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stalowej 26 (zwany dalej Sklepem) działający pod adresem www.galeriastalowa.pl prowadzony jest przez:

P.W. Solo Krzysztof Fabijański

Wojciechowska 55

20-704 Lublin

NIP 712-005-03-00

REGON 004161728

Telefon/Fax + 48 81 746 58 33 lub +48 81 746 06 90

Numer konta:

- dla płatności w złotówkach 28 2030 0045 1110 0000 0284 0440 Bank BNP Paribas

- dla płatności w Euro: 58 2030 0045 3110 0000 0032 3630 Bank BNP Paribas SWIFT CODE: PPABPLPK

Siedziba Galerii i adres do korespondencji:

Galeria STALOWA

Stalowa 26

03-426 Warszawa

Telefon + 48 22 380 3443; kom: +48 606 864 943

Fax +48 22 380 3343

www.galeriastalowa.pl

galeria@galeriastalowa.pl

SŁOWNIK

Firma – P.W. Solo Krzysztof Fabijański, ul. Wojciechowska 55, 20-704 Lublin;

Galeria – Galeria Sztuki STALOWA, ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.galeriastalowa.pl;

Praca – oferowany do sprzedaży na stronie Sklepu obraz, grafika , rysunek, rzeźba lub inne dzieło sztuki;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu w Sklepie;

Materiały – wszelkie treści oraz zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu;

Rejestracja - założenie konta Klienta poprzez podanie danych osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres, telefon i adres mailowy) albo dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (nazwa, adres, telefon, adres mailowy, NIP) oraz wybór hasła niezbędnych do korzystania ze Sklepu;

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wybór i dodawanie oferowanych Prac do Zamówienia;

Zamówienie – dodanie dostępnych na stronie Sklepu Prac do Koszyka oraz podanie danych Klienta i opłacenie wybranych Prac;

Adres dostawy – adres, który Klient wskazuje Sklepowi jako miejsce dostarczenia Zamówienia;

Formy płatności – sposoby dokonania zapłaty za złożone w Sklepie Zamówienie: przelew bankowy, karta kredytowa, płatność poprzez serwis PayU lub płatność gotówką w siedzibie Galerii;

Sposoby dostawy – sposoby dostarczenia Zamówienia pod wskazany przez Klienta Adres Dostawy;

Rachunek bankowy – numer konta bankowego Firmy:

- dla płatności w złotówkach 28 2030 0045 1110 0000 0284 0440 Bank BNP Paribas

- dla płatności w Euro: 58 2030 0045 3110 0000 0032 3630 Bank BNP Paribas SWIFT CODE: PPABPLPK

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Prace, dostarczania Zamówień Klientowi, uiszczania przez Klienta należności za Zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne.

3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Przeglądanie oferty Galerii nie wymaga rejestracji, jednakże uzyskanie dostępu do cen oraz składanie zamówień możliwe jest dopiero po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

5. Sklep gwarantuje, że wszystkie oferowane w nim prace są oryginalne, pozyskane bezpośrednio z pracowni artystów lub z udokumentowaną proweniencją.

6. Podane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT liczony od marży.

7. Sklep prezentuje zdjęcia oryginalnych Prac, jednakże przedstawiona w Sklepie kolorystyka może nieznacznie różnić się od rzeczywistej w zależności parametrów technicznych monitora Klienta.

8. Do przeglądania Sklepu niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz zaakceptowanie Polityki Prywatności.

§ 3 Składanie zamówień

1. Klient może przeglądać asortyment Sklepu i składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Dodanie Pracy do Koszyka umożliwia rozpoczęcie procesu składania Zamówienia, podczas którego Klient:

- podaje Adres Dostawy;

- wybiera potwierdzenie zakupu w formie paragonu fiskalnego lub faktury (po podaniu nazwy firmy i numeru NIP podczas rejestracji);

- wybiera Formę Płatności;

- wybiera Sposób Dostawy;

- akceptuje postanowienia Regulaminu;

- potwierdza Zamówienie.

3. Złożenie Zamówienia oznacza zgodę na wykorzystywanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia, zgodnie z Polityką Prywatności oraz Załącznikiem 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4 Opłacanie Zamówień

1. Klient wybiera dogodną dla niego formę płatności:

- przelew bankowy – Sklep generuje i przesyła podsumowanie zamówienia w oparciu o które można dokonać płatności;

- płatność poprzez PayU – Klient zostanie przekierowany na bezpieczną, szyfrowaną stronę wybranego przez siebie banku za pośrednictwem którego dokona płatności za Zamówienie;

- płatność gotówką lub kartą kredytową/debetową w siedzibie Galerii – Klient dokona płatności w siedzibie Galerii przy ul. Stalowej 26 w Warszawie.

2. Po wybraniu Formy Płatności Klient zobowiązany jest do uiszczenia należności za Zamówienie w przeciągu 3 dni roboczych– po upływie tego terminu Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

§ 5 Warunki dostawy

1. Zamówione w Sklepie Prace wysyłane na ternie Polski są za pośrednictwem firmy kurierskiej w przeciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Firmy.

2. Klient jest zobowiązany do obejrzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy podczas transportu nie została ona uszkodzona.

3. Zamówione w sklepie Prace o wymiarach niestandardowych dostarczane są przez firmę kurierską lub transportem własnym Galerii po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu szczegółowych kosztów i terminu dostawy z pracownikiem Galerii.

4. Sklep oferuje także możliwość odbioru osobistego Prac w Galerii od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 12:00 – 17:00.

§ 6 Realizacja zamówień

1. Realizacja Zamówienia następuje po:

- wpłynięciu należności na konto Firmy w przypadku płatności przelewem;

- potwierdzeniu płatności przez serwis PayU;

- wpłacie gotówki lub zapłacie kartą kredytową/debetową bezpośrednio w Galerii STALOWA;

2. Zamówienia realizowane są w przeciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu należności za Zamówienie z wyłączeniem Prac, o których mowa w § 5 pkt.3.

3. W przypadku, gdy adres dostawy lub inne elementy zamówienia mogłyby wskazywać na złożenie nieprawdziwego zamówienia, a nie ma możliwości telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia.

4. Na życzenie Klienta zamiast paragonu fiskalnego Sklep wystawi fakturę VAT marża za zamówione Prace.

§ 7 Anulowanie zamówień i odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo anulować Zamówienie w przeciągu 48h od jego złożenia, a po jego opłaceniu do momentu przekazania Zamówienia firmie spedycyjnej. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Galerii telefonicznie pod numerem + 48 22 380 3443; +48 606 864 943 lub mailowo pod adresem galeria@galeriastalowa.pl

2. Klient ma prawo odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy kupna-sprzedaży w przeciągu 14 dni od daty otrzymania Zamówienia bez podania przyczyny, jednakże w takiej sytuacji zobowiązany jest zwrócić zamówione Prace na swój koszt w nienaruszonym stanie po przekazaniu uzupełnionego i podpisanego formularza o odstąpieniu od umowy (stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu) Sklepowi drogą mailową na adres: galeria@galeriastalowa.pl. W takiej sytuacji Sklep zwróci kwotę uiszczoną za zamówienie na podany przez Klienta rachunek bankowy w przeciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu Zamówienia, z wyłączeniem kosztów transportu

§ 8 Reklamacje i wymiana

1. Reklamacji podlegają Prace i uszkodzone podczas transportu po spisaniu w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę z Zamówieniem protokołu szkody.

2. W innych sprawach związanych z reklamacjami należy skontaktować się z pracownikiem Galerii pod numerem + 48 22 380 3443 lub +48 606 864 943

3. Reklamacje związane z rozbieżnościami w kolorystyce prezentowanej na stronie nie będą uwzględniane.

4. Wymiana zamówionych Prac jest możliwa po uzgodnieniu z pracownikiem Galerii pod numerem + 48 22 380 3443 lub +48 606 864 943 lecz tylko w sytuacji, gdy wymieniane artykuły są w nienaruszonym i niezmienionym stanie, a wartość nowego Zamówienia jest wyższa lub równa poprzedniej.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sklep dołoży wszelkich starań, by prezentowane na stronie www..galeriastalowa.pl informacje były aktualne.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego mające zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem” w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4.Wszelkie sprawy sporne pracownicy Sklepu będą starali się rozwiązywać na korzyść Klienta, z zachowaniem procedur ustalonych niniejszym Regulaminem. 

 

Załącznik 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Załącznik 2 – Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest P.W. Solo Krzysztof Fabijański, ul. Wojciechowska 55, 20-704 (Firma) prowadzący Galerię Sztuki STALOWA, ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa (Galeria). Galeria prowadzi Sklep pod adresem www.galeriastalowa.pl.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Galerię?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Galerię, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email galeria@galeriastalowa.pl.

Możesz też skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe: galeria@galeriastalowa.pl, telefon + 48 22 380 3443 lub +48 606 864 943

Inspektor Ochrony Danych Galerii Krzysztof Fabijański, ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa.

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w Sklepie pod adresem www.galeriastalowa.pl, zapisania się do newslettera lub dotychczasowej współpracy w zakresie sprzedaży dzieł sztuki.

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas wizyty w siedzibie Galerii, aukcji czy targów sztuki, a ponadto przy okazji nawiązania współpracy w zakresie organizacji wystaw, aukcji oraz innych wydarzeń w Galerii.

W jakim celu i na jakiej podstawie Galeria przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

•             umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania ze Sklepu;

•             umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;

•             umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach Sklepu;

•             umożliwienia udziału w organizowanych przez Galerię aukcjach sztuki;

•             zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;

•             rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących Zamówień

•             obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;

•             kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;

•             współpracy przy sprzedaży Twoich Prac podczas wystaw lub aukcji;

•             rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

•             analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych Galeria celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;

•             organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział;

•             dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem Sklepem;

•             prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

•             opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników Sklepu w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);

•             windykacji należności;

•             prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

•             zapewnienia obsługi usług płatniczych;

•             zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

•             dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;

•             kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,

•             prowadzenia analiz statystycznych;

•             przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Galeria jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

•             organizacji wystaw i aukcji

•             gromadzenia danych ze stron www;

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili  kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych Galerii pod adresem galeria@galeriastalowa.pl.

Czy musisz podać Galerii swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Zamówień lub podpisania umów dotyczących sprzedaży Prac. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Galerii?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

•             w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

•             w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Galerię; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

•             w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Galerii sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Galerii, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Galerii są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

•             w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu Galeria udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z Galerią), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Galeria robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

Galeria przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.