„Fundacja Galerii STALOWA” powstała z inicjatywy właściciela Galerii Sztuki STALOWA Krzysztofa Fabijańskiego. Celem Fundacji jest popularyzacja i upowszechnianie w Polsce i za granicą przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki współczesnej, promocja artystów sztuk wizualnych i dziedzin pokrewnych oraz udzielanie pomocy materialnej młodym twórcom, jak i wyszukiwanie nowych obiecujących adeptów sztuki i wsparcie w rozwijaniu ich talentów. Do założeń działalności Fundacji należy również inicjowanie, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów pomiędzy różnymi środowiskami artystycznymi oraz edukacja społeczeństwa z zakresu tzw. młodej sztuki.

Sztandarowym projektem jest Kazimierska PLENERIADA Uczelni Artystycznych, czyli cyklicznie organizowane plenery malarskie, na które zapraszani są studenci i kadra dydaktyczna z trzech wyższych szkół artystycznych – łącznie 24 osoby.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć Fundację uprzejmie prosimy o wpłaty na nasze konto bankowe:

PKO BP 30 1020 1042 0000 8502 0344 5335.

Dziękujemy!

Sponsorzy Fundacji Galerii STALOWA: