POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje prawne

Galeria Sztuki STALOWA szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach strony www.galeriastalowa.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisów w domenie www.galeriastalowa.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w bazie serwisów www.galeriastalowa.pl zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne do założenia konta Klienta i korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisów w domenie www.galeriastalowa.pl. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Galerię Sztuki STALOWA wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi, na przykład dostawy zamówień.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

P.W. Solo Krzysztof Fabijański

Wojciechowska 55

20-704 Lublin

NIP 712-005-03-00

oraz prowadzona przez w/w firmę Galeria Sztuki STALOWA z siedzibą przy ul. Stalowej 26 w Warszawie.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Galerię Sztuki STALOWA za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisów w domenie www.galeriastalowa.pl.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Galerii Sztuki STALOWA poprzez panel Moje Konto (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość użytkownika, polegającej na podaniu hasła). Całkowite usunięcie konta użytkownika, równoznaczne z usunięciem profilu Klienta, wymaga przesłania maila na adres galeria@galeriastalowa.pl  z prośbą o wyrejestrowanie z bazy danych Galerii.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek serwisów w domenie www.galeriastalowa.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z Galerią), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Przetwarzanie innych danych użytkowników serwisów w domenie www.galeriastalowa.pl

W serwisie w domenie www.galeriastalowa.pl zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami, prowadzeniem aukcji internetowych czy tworzeniem anonimowych statystyk odwiedzin.

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Pliki Cookie

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie usług oferowanych w ramach serwisów w domenie www.galeriastalowa.pl, wykorzystywane są tzw. cookies – pliki tekstowe zapisywane na dysku użytkownika. Umożliwiają one jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu, a także gromadzenie informacji o tym w jaki sposób korzystał z danego serwisu m.in. jakie kategorie odwiedził, jakie materiały obejrzał, w jaki sposób do nich dotarł. Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Dane pozyskane przy pomocy plików cookies w serwisie www.galeriastalowa.pl w szczególności wykorzystujemy do:

1. obsługi rejestracji użytkownika - pozwalają na poprawne jego rozpoznawanie po zakończeniu procesu autoryzacji;

2. prowadzenia aukcji internetowych.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Warto jednak pamiętać, że to właśnie pliki cookies odpowiadają za zapamiętanie ustawień użytkownika i usprawniają korzystanie z serwisu www.galeriastalowa.pl.

Inne strony internetowe

Na stronach naszych serwisów prezentujemy również linki do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.

Gwarancje bezpieczeństwa

Galeria Sztuki STALOWA gwarantuje należytą ochronę danych osobowych użytkowników, przechowywanych w bazie danych serwisów w domenie www.galeriastalowa.pl. Stosowane zabezpieczenia - zgodne z wysokim standardem technologicznym oraz aktualnym ustawodawstwem dotyczącym ich ochrony - zapewniają pełne bezpieczeństwo wszystkich informacji dotyczących danych osobowych użytkowników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Galerii Sztuki STALOWA po numerem + 48 22 380 3443 lub +48 606 864 943