ARKADIUSZ KARAPUDA - PARERGON

ARKADIUSZ KARAPUDA - PARERGON

Poza STALOWĄ

27 maja 2023 - 25 czerwca 2023

Uniwersytecka Galeria Sztuki UMCS, piątek, 26 maja 2023, godz. 18:00

Poleć znajomemu

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Zapraszamy na wernisaż wystawy Arkadiusza Karapudy "Parergon" w piątek, 26 maja, o godz. 18.00, Uniwersytecka Galeria Sztuki UMCS, ul. Głęboka 43, Lublin

Wystawa czynna 27.05.2023 - 25.06.2023.Wystawa Arkadiusza Karapudy Parergon jest eksperymentem polegającym na dekonstrukcji epigraficznych prac artysty. Warto podkreślić, że podobny zabieg miał już miejsce na wystawie Think Twice w Galerii Wozownia w Toruniu. Aktualny pokaz wydaje się być kulminacją wcześniej zainicjowanego procesu. Jest krokiem radykalnym, momentem w którym następuje rozpad, jednak tylko po to, by ujawnić ukryty potencjał i zainicjować formułowanie przekazu na nowo.
Termin parergon (para – poza, ergon – dzieło) – będący tytułem wystawy – określa to, co sytuuje się obok głównego przedstawienia, co stanowi przestrzeń pomiędzy właściwym dziełem a jego otoczeniem. Parergon jest dodatkiem do dzieła a jednocześnie umożliwia jego zdefiniowanie i dookreślenie. Pojęcie to można odnieść do strategii stosowanej zazwyczaj przez Karapudę, polegającej na dołączaniu do obrazu malowanej „ramy" z umieszczoną na niej anglojęzyczną sentencją będącą komentarzem do głównego przedstawienia. Stanowiąca parergon „rama" składająca się z iluzyjnie malowanych płycin, zbudowana jest z tej samej materii co obraz i tworzy z nim jednolitą płaszczyznę. Owa „rama" jest jednobarwna i zróżnicowana walorowo dla wzmocnienia iluzji. Nawiązuje sugestywną grę z głównym przedstawieniem poprzez silny kontrast koloru, nie stara się być niezauważona, jest ramą a jednocześnie częścią obrazu. Dodatkowo, w wielkoformatowych realizacjach, jest złożona – w sensie czysto technicznym - z wielu podobrazi. Specyfika jej budowy sprawia, że naturalnie otwiera się na metamorfozę. Dekonstrukcja była tylko kwestią czasu, jest tutaj naturalnym procesem, wynikającym z jej struktury.
Na aktualnej wystawie „ramy" oddzielają się od pierwotnych kompozycji malarskich i stają się one całkowicie niezależne, nie towarzyszą już jakiejkolwiek reprezentacji, nie komentują żadnego cytatu z rzeczywistości. Niegdysiejsze „ramy" tworzą horyzontalny fryz lub układają się w nieregularne formy, zachowując nadal czytelność umieszczonych na nich
2
sentencji. Angielskojęzyczne napisy, poruszające problematykę prawdy, informacji i koloru oraz ich wzajemnych relacji, a także kwestię samej sztuki (The truth will set you free, The truth becomes a commodity, The truth is like art, Colour is a message, Message is a colour) odnoszą się same do siebie i do otaczającej rzeczywistości. „Szukają" kontaktu z tym co znajduje się w przestrzeni galerii: z milczącą bielą ścian, publicznością, drzwiami, zasłoną czy oknem.
Modyfikacja i redukcja pierwotnych kompozycji stwarza odbiorcy możliwość zauważenia tego, co do tej pory pomijał i dostrzeżenia nowych kontekstów. Wymusza przyjęcie innego niż dotychczas punktu widzenia przez co zbliża do prawdy.

Piotr Korol