Mileniusz Spanowicz - Malarstwo ołówkowe

Mileniusz Spanowicz - Malarstwo ołówkowe

17 lipca 2019 - 31 lipca 2019

Wystawa niesamowitych rysunków Mileniusza Spanowicza.

Poleć znajomemu

O WYSTAWIE

Wernisaż wystawy odbędzie się 17 lipca o godz. 19:00.


Mileniusz Spanowicz wierzy w sztukę w jej symbolicznym sensie, w obraz będący środkiem wyzwalającym wyobraźnię, ale także w sztukę, jako metodę samopoznania. Jego rysunki to także emocjonalny zapis własnych przemyśleń  i niepokojów, sposób na utrwalanie własnych wizji. W jego pracach można odnaleźć echa malarstwa symbolicznego, bliskie są mu także poszukiwania figuratywne surrealistów: deformacja, pewien weryzm, skłonność do form biologicznych, a w klimacie prac – egzystencjalność. Artysta łączy surrealistyczny nastrój z klarownością rysunku i kompozycji. Jego prace są szczere, sensualne, niekiedy wręcz bsesyjne, niektóre prace przesycone są erotyką. Nie znajdujemy w nich niczego, co traktować by można jako powierzchowne naśladownictwo, ponieważ stworzył on własną poetykę i łatwo rozpoznawalny styl. Artysta zamyka swoje fascynacje i niepokoje w płaszczyźnie rysunku, ale mimo całej dramaturgii przedstawień skłonny jest raczej do nastrojów romantycznych i w pewien sposób lirycznych. W tych pracach nie czuje się grozy (chociaż oscylują w przestrzeni pesymizmu), raczej pewną tajemnicę i aurę melancholii, niekiedy zawierają elementy groteski i humoru. Jego prace nie narzucają bezpośrednich skojarzeń, są otwarte na interpretacje – właśnie przez to niedopowiedzenie i zawartą w nich tajemnicę. Spanowicz poszukuje nowego wyrazu dla znanych treści, ale częściej tworzy własne światy, oparte na odrębnej logice i prawu, gdzie nie wszystko jest oczywiste i dosłowne. Zadziwia oryginalność i wirtuozeria jego prac. Rysunek, jako technikę, traktuje poważnie – jako ostateczną formę artystyczną. Jego prace charakteryzuje perfekcyjne wykonanie, potrafi oddać zarówno materię obiektów, jak ich plastyczność i strukturę, doskonale operuje też światłem. Umiejętnie wykorzystuje możliwości rysunku.  Niezwykły i niepowtarzalny efekt uzyskuje poprzez zaskakujące zestawienia postaci i przedmiotów, zmianę skali i relacji między nimi. W swoich pracach nie moralizuje, tworzy światy żywe i sugestywne.

Wojciech ZmorzyńskiQadrans Qltury: 18.07.2019 (Malarstwo ołówkowe:10:20-11:55)

KATALOG PRAC

Mileniusz Spanowicz

Navigating the sea of nonsence, 2019

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

The happy one, 2019

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

The (sperm) whale on a city, 2019

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

Just embrace me, 2019

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

Artificial Intelligence, 2019

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

The planet Emma' eyes, 2018

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

Octopus sound, 2019

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 6 000 zł

Mileniusz Spanowicz

My zip-in planet, 2019

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

Two Locomotives - The Planet, 2019

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 6 000 zł

Mileniusz Spanowicz

The waterfall #2, 2019

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

The Orchidea, 2019

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

Mantis woman, 2018

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

Planet butterfly, 2018

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

The conjunction, 2019

ołówek, papier
55 x 75 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

She Kissed The City's Sky, 2019

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł

Mileniusz Spanowicz

Desintegration (After the fire), 2019

ołówek, papier
75 x 55 cm

cena: 4 000 zł