Arkadiusz Karapuda
Arkadiusz Karapuda

ARTYSTA GALERII STALOWA

Arkadiusz Karapuda – ur. w Żyrardowie (1981r.). Studiował na Wydziale Malarstwa, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2002-2007). Dyplomem z wyróżnieniem rektorskim zrealizował pod kierunkiem prof. Marka Sapetto (2007r.). Autor ponad dwudziestu wystaw indywidualnych i uczestnik ponad stu dwudziestu wystaw zbiorowych. Doktor habilitowany w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne (od 2018 r.). Pracuje na stanowisku profesora uczelni, na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi Pracownię Rysunku dla studentów I roku (od 2017r.). Prodziekan ds. nauki i badań naukowych w macierzystej jednostce (2016-2019). Mieszka i pracuje w Warszawie.
Poleć znajomemu

Biografia

Urodzony w Żyrardowie (1981). Absolwent klasy o profilu humanistycznym Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie. Studiował na kierunku Malarstwo, na Wydziale Malarstwa, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2002-2007), gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem rektorskim, zrealizowany pod kierunkiem prof. Marka Sapetto (2007). Aneks do pracy dyplomowej zrealizował w zakresie specjalizacji dodatkowej, z Technik i Technologii Malarstwa Ściennego, pod kierunkiem dra Edwarda Tarkowskiego, a teoretyczną część pracy dyplomowej napisał pod kierunkiem dr hab. Anny Lewickiej-Morawskiej.

Twórczość Karapudy początkowo dotyczyła głównie człowieka, przedmiotu i przestrzeni, oraz połączenia tych elementów w dowolnych układach. W swoich ówczesnych kompozycjach malarskich, zarówno w warstwie formalnej jak i treściowej, chętnie odwoływał się do tradycji, której nadawał wymiar uniwersalny. W kolejnych latach artysta, poprzez grupę charakterystycznych dla swojej twórczości motywów jak cień, ślad czy przedmiot, opowiadał o człowieku i jego kondycji, pomijając dosłowne przedstawienie ludzkiej figury. Około 2013 r. twórca poszerzył swoją aktywność artystyczną o rysunek, obiekt i formy fotograficzne. Prace malarskie Karapudy z lat 2013-2017 to przede wszystkim badanie relacji pomiędzy umownością a iluzją oraz malarska analiza wątków i motywów związanych z kategoriami przestrzeni i miejsca, w kontekście pojęć heterotopii i nie-miejsc. W roku 2017 autor przeformułował swój malarski idiom, aby w narracyjnych kompozycjach malarskich zawrzeć konceptualny namysł nad napięciami wytwarzanymi pomiędzy słowem i obrazem. Tak powstałe obrazy, o charakterze epigraficznym, mają strukturę kompozycyjną bliską tradycji emblematu. Wizualnie prace te zakładają spotkanie znaku graficznego w postaci litery z wizerunkiem nierzadko nijakiego, nudnego i niekiedy przypadkowego wycinka rzeczywistości. Inskrypcje zapisane są jednym z najbardziej udanych i najbardziej rozpowszechnionych w historii krojów pisma – Times New Roman. Ten słowny komentarz zapisany jest w języku angielskim w celu uniwersalizacji przekazu, co w kontekście historycznym sytuuje go w roli współczesnej łaciny. Kompozycje umieszczone wewnątrz ramy zostały sprowadzone do postaci monochromatycznych, lawowanych rysunków, które pozbawione kolorystycznych smaków są bardziej ideą cytowanych fragmentów nieefektownej rzeczywistości niż ich estetyczną interpretacją. Lemma czyli motto (słowo) wiążę się tu na powierzchni malatury z imago (obrazem) poprzez intrygującą grę znaczeń, a iluzyjnie malowana rama, poza byciem banalnym nośnikiem sentencji, wpisuje tę twórczość w derridiańskie rozważania nad rolą, funkcją oraz wzajemnymi relacjami ergonu i parergonu, w kontekście płaszczyzny obrazu. Tym samym autor i odbiorca tego malarstwa, mimowolnie, biorą udział w autotelicznym dyskursie poświęconemu ontologii obrazu. Charakterystycznymi cechami twórczości Karapudy, niezależnie od używanych przez niego mediów, są niemal programowa narracja w warstwie przekazu oraz forma plastyczna bliska rozwiązaniom sztuki geometrii. W swych realizacjach twórca prawie zawsze korzysta z płaskiej, nasyconej plamy barwnej, wtrętów rysunkowych, malarskiego fini oraz purystycznej kompozycji. Postawa artystyczna Karapudy, wywiedziona ze sztuki metafory, polega na umiejętnym balansowaniu pomiędzy idiomem abstrakcyjnym a figuratywnym, nigdy nie przekraczając granic dekoracji i ilustracji.

Arkadiusz Karapuda jest autorem ponad dwudziestu wystaw indywidualnych i uczestnikiem ponad stu wystaw zbiorowych, w tym m.in. w Polsce, Chinach, Niemczech, Bułgarii, Hiszpanii, Rosji, Czechach, ale także na Litwie, Ukrainie, Słowenii oraz we Włoszech. Jest laureatem licznych nagród, wyróżnień i stypendiów, w tym m.in. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014), Stypendium Fundacji Kultury Polskiej (2013), Nagrody Marszałka Województwa Zachodnio-pomorskiego, na 24 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (2012), Stypendium Inicjatywy Entry (2008), Grand Prix 7. Międzynarodowych Warsztatów Malarskich Pieńków (2007), Nagroda im. Józefa Szajny (2007), Nagrody Banku BPH (2007), Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (2005). Prace artysty znajdują się w kolekcjach: Luciano Benetton Foundation, Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Płockiej Galerii sztuki, Muzeum Chełmskiego w Chełmie, Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego, 798 Art Zone Collection, Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz w prywatnych kolekcjach sztuki w kraju i zagranicą. Twórca jest także autorem artykułów i publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim w zakresie sztuki. Jako kurator i komisarz zrealizował kilkanaście wystaw. Juror konkursów artystycznych. Wielokrotnie był także członkiem i kierownikiem uczelnianych zespołów badawczych. Organizował i uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych plenerach, warsztatach, rezydencjach i pobytach studyjnych, a także zjazdach, konferencjach, sympozjach i seminariach dotyczących sztuki i szeroko rozumianej kultury. Był także uczestnikiem i stypendystą programów Erasmus i Erasmus+ dla kadry badawczo-dydaktycznej (2010, 2012,2014, 2016, 2017, 2018).

Arkadiusz Karapuda uzyskał stopień doktora (2011), a następnie stopień doktora habilitowanego (2018) w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Pracował jako asystent w Pracowni Malarstwa prof. Marka Sapetto (2005-2010) oraz jako asystent (2010-2013) a następnie adiunkt (2013-2017) w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Baja. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi Pracownię Rysunku dla studentów I roku (od 2017). Promotor i recenzent magisterskich prac dyplomowych a także recenzent i członek komisji w postepowaniach o nadanie stopni naukowych w zakresie dyscypliny sztuki piękne (obecnie: sztuki plastyczne i konserwacja i restauracja dzieł sztuki). Redaktor monografii, autor recenzji wydawniczych, oraz publikacji w czasopismach naukowych. Recenzent projektów badawczych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2015). Prodziekan ds. nauki i badań naukowych Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (2016-2019). Jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Katedry Poetyki Intersemiotycznej i Komparytystyki Mediów (INoKiR) UKSW (od 2020).

więcej

Nagrody i wyróżnienia
2021
- Wyróżnienie na VI Piotrkowskim Biennale Sztuki
2014
- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2013
- Stypendium Fundacji Kultury Polskiej
2012
- Nagroda Marszałka Województwa Zachodnio-pomorskiego, na 24 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie.
2009
- Nagroda Rektora ASP
2008
- Stypendium Inicjatywy Entry
- Grand Prix 7. Międzynarodowych Warsztatów Malarskich Pieńków
2007
- Nagroda im. Józefa Szajny
- Nagroda Banku BPH
- Nagroda europoseł do Parlamentu Europejskiego p. Ewy Tomaszewskiej
2005
- Stypendium Ministra Kultury i Sztuki
2004
- Nagroda Rektora ASP
Wystawy indywidualne
2020
- Hour by hour, Galeria A19, Stacja Metra Marymont, Warszawa
2019
- Słowa i obrazy, Galeria Wystawa, Warszawa
2018
- Fragmenty, Galeria XX1, Warszawa
2017
- Wszędzie i nigdzie / Vśude a nikde, Galerie Mesta Trince, Trzyniec, Czechy
2016
- Miejsca-Nie-Miejsca, Galeria Promocyjna, Warszawa
- Byty pojedyncze, Galeria ES, Międzyrzec Podlaski
2015
- 9x5, Galeria Przystanek, Przystanek Kultura, Piaseczno
- Moduł, Galeria Podlaska, BCK, Biała Podlaska
- Natura-Miejsce-Kultura (wraz z Aleksandrą Bujnowską), Płocka Galeria Sztuki, Płock
2014
- Deska, triki i życie (wraz z Aleksandrem Ryszką), Galeria Wizytująca, Warszawa
2012
- Mit koryncki (w ramach projektu: 1/∞), Galeria A19, Stacja Metra Marymont, Warszawa
- Fantazmaty platońskie, Galeria RAL 9010, Warszawa
2011
- Coś tam było! Człowiek!, Galeria Aula, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
2010
- Varia, Galeria Sztuki „Wystawa", Warszawa
2009
- Malarstwo, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, Chełm
- Malarstwo, Galeria Promocyjna, Warszawa
- Tu i tam, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa
- Azyle, Galeria XX1 Kuchnia, Warszawa
2008
- Przekraczanie, Galeria Działań, Warszawa
2007
- Okolice człowieka, Bałtycka Galeria Sztuki, Ustka
2006
- Pomiędzy – malarstwo, rysunek, obiekty, Salon Sztuki 49, Warszawa
Wystawy zbiorowe

2022
- Chirurgiczna robota, Galeria Salon Akademii, Warszawa
- Arka nie widziałeś? Wokół figury, Centrum Kultury Łowicka, Warszawa
- Akademicy współczesności – mistrz i uczeń, Polswiss Art, Warszawa
2021
- Salon zimowy, Goldenmark, Warszawa
- Akademicy Współczesności, Polswiss Art, Warszawa; NBP, Kraków
- Powrót z gwiazd - VI Piotrkowskie Biennale Sztuki, Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski
- Mroźne widzenie, Galeria UMCS, Lublin
- Przestrzeń czasu. Widzieć. 40 lat Płockiej Galerii Sztuki, Płocka Galeria Sztuki, Płock
- Pocztówka z domu, Galeria Salon Akademii, Warszawa
2020
- Sztuka w czasach zarazy. Preludium, w ramach XXIV Festiwalu „Nauka z pałacem w tle", Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Pałac PAN, Jabłonna
- IV Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz
- Odmienne postawy – cztery przestrzenie. Mistrzowie współczesności z kolekcji Galerii 72, Galeria 72, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie
- Salon parametryczny +, Galeria Salon Akademii – Koneser, Warszawa
- Gdańsk – Warszawa. Wspólne historie – kryterium koloru, Galeria Salon Akademii – Koneser, Warszawa; Zbrojownia Sztuki, Gdańsk
- Narracja obrazu, Muzeum im. Bolesława Biegasa, Warszawa
2019
- Ściana, Galeria Działań, Warszawa
- FotoFaktor, Galeria Salon Akademii – Koneser, Warszawa
- Znaki i litery, Centrum Spotkania Kultur, Lublin
- Śmierć tytułom, Galeria Neon, Wrocław
- Mała niebieska kredka, Miejskie Centrum Kultury, Gostynin
2018
- Grunwald-Art 2018, Galeria Marszałkowska, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
- IV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – Pejzaż Współczesny, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
- Lejanias, arte joven polaco en la colección de K. Musiał, Centre del Carme, Walencja, Hiszpania
- Primary Colours 4, Mini Salon Sztuki, Miejskie Centrum Kultury, Ciechocinek
- Konkret/Dyskurs/Complexity, Galeria XS, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
- Konkret/Dyskurs/Kod, Galeria EL, Elbląg
- Kolekcja Primary Colours, Galeria Omega, Toruń
- Join the Dots / Unire le distanze, Salone degli Incanti, Triest, Włochy
- Panie kolego, Galeria Autograf, Warszawa
- Esame čia, Meno Parkas Galerija, Kowno, Litwa
- Konkret/Dyskurs/Algorytm, Galeria Akademicka, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Śląski, Cieszyn
- Większy niż szafa, Galeria Salon Akademii, Warszawa
- Obraz/obiekt, Galeria 72, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, Chełm
2017
- Wczoraj i jutro, Centrum Łowicka, Warszawa
- Surface/Powierzchnia, Galeria Neon, Wrocław; Galeria Bardzo Biała, Warszawa
- Grid 5, Galeria XS, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
- Razem czy osobno, Galeria Fundacja Autonomia, Warszawa
- Fields of Vision, w ramach: NATUR-AL (L), 15 Art Stays Festival, Galerija FO.VI, Kidričevo, Słowenia
- Tu jesteśmy / Wybrane prace z kolekcji Krzysztofa Musiała, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
- After China Group 2016, Mestna Galerija Ptuj, Ptuj, Słowenia
- The eagle has landed: Apollo 11 – Next Step, Ausstellungzentrum Pyramide Berlin, Berlin, Niemcy
2016
- Insight China – Painting of the world, 1st Silk Road Cultural Expo, Dunhuang, Chiny
- Salon letni, Galeria Promocyjna, Warszawa
- Central Eastern European Artists in Guizhou, FutureArk - 798 Art Center, Guiyang, Chiny
- Orzeł wylądował: Apollo 11 – 45 lat później, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Podkowa Leśna
- Między systemami, Centro de Arte Contemporáneo "Francisco Hernández", Malaga, Hiszpania
- Spotkanie pokoleń. Malarze warszawskiej Akademii z kolekcji Krzysztofa Musiała, Galeria Salon Akademii, Warszawa
2015
- StrichPunktEnter, Univeristat der Kunste Berlin, Berlin, Niemcy
- Kontrasty, w ramach Festiwalu Kręgi Sztuki, Galerie Půda, Český Těšín, Czechy
- Tropem buta, od pradziejów do współczesności, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, Chełm
- 1/∞ - oryginał vs. reprodukcja, Aula Główna, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Orzeł wylądował: Apollo 11 – 45 lat później, Galeria Działań, Warszawa, Galeria BWA, Zielona Góra.
2014
- ASPW/WM15, Aula ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Galeria Neon, Wrocław
- Festiwal Pracownie, Warszawa
- Droga do wolności, Płocka Galeria Sztuki, Płock
- Landschaft, landschaft..., Galeria aTAK, Warszawa
- Co ich łączy?, Galeria ES, Międzyrzec Podlaski
- Aktywna cisza, Galeria Działań, Warszawa; Galeria XS, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
- Kompleksy i Frustracje, Galeria Labirynt, Lublin
- Inna formuła obrazu, Galeria Salon Akademii, Warszawa
2013
- Salon Zimowy – Galeria Stalowa, Warszawa
- Zakynthos 2013 – wystawa poplenerowa, Galeria Stalowa, Warszawa
- Salon Letni, Galeria aTAK, Warszawa
- Smaki Italii, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
- Chłodne spojrzenie, Galeria Salon Akademii, Warszawa
- Sjesta. Z cyklu Pejzaż Południa, Galeria aTAK, Warszawa
- Produkcja, Galeria Promocyjna, Warszawa
- Geometria i Metafora z Kolekcji Galerii 72, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
2012
- 24 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego Szczecin 2012, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
- Dlaczego nie wszyscy kochamy przygody. Opowieść o Janku Dziaczkowskim, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa.
- Najwybitniejszy młody malarz pierwszej dekady XXI wieku, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
- Gdzie jest brat twój?, Lutheraneum – podziemia kościoła pw. Św. Trójcy, Warszawa
2011
- Miłosz. Przenikania, Galeria „Przy Fabryczce", Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej, Wołomin
- Najwybitniejszy młody malarz pierwszej dekady XXI wieku, Galeria Pieńków, Pieńków
- Mistrz i uczniowie, Galeria ES, Międzyrzec Podlaski
- In Via, Lutheraneum – podziemia kościoła pw. Św. Trójcy, Warszawa
- Marszałkowska 3/5, Galeria Sztuki Kantor, Żyrardów
- 71369, Galeria EL, Elbląg
2010
- Wystawa malarstwa uczestników Warsztatów Edukacji Historycznej, Zamek Książąt Mazowieckich, Czersk
- Barwa i dźwięk, Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury, Sochaczew
- Vanishing Point – Komunikacja Przestrzenna cz. 3, Galeria XX1, Warszawa
- DUŻY FORMAT, mały format, Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm
2009
- Komunikacja przestrzenna cz. 2 – Karapuda, Przybylski, Rudnicki, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej – Galeria „Kameralna", Słupsk
- Pasaż Sztuki Imielin, Galeria Działań i Spółdzielnia Mieszkaniowo - Budowlana Imienin, Warszawa
- Nabytki Galerii 72 z lat 2007-2009, Galeria 72, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm
- Salon letni, Galeria Promocyjna, Warszawa
- Miejsca szczególne, Muzeum Regionalne w Kutnie
- Femeia in Arta, Galeria de Arta din Comrat, Galeria de Arta din Balti, Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi", Kiszyniów, Mołdawia
- Przestrzeń malarstwa, Galeria Test, Warszawa
- Wystawa Rysunku z Pracowni 64, Galeria Sztuki „Wystawa", Warszawa
- Objawienia, Europejskie Centrum Kultury „Logos", Łódź
- Aktualny Obraz 60 lat Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie, Królikarnia Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w Radomiu, Państwowy Instytut Malarstwa, Rzeźby i Architektury im. I. J. Riepina w Petersburgu
- Komunikacja przestrzenna cz.1, – Karapuda, Przybylski, Rudnicki, Galeria Biura Wystaw Artystycznych „Piwnice", Kielce
2008
- Express Bystrzyca, Galeria Sztuki „Wirydarz", Lublin
- Pieńków 2008 – wystawa poplenerowa, Galeria Aula, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Przestrzeń malarstwa, Galeria Ostrołęckiego Centrum Kultury, Ostrołęka; Galeria „C", Ciechanów
- Mały format, Muzeum Zamek w Janowcu, Odział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
- Oko zwiedzione, Galeria EL, Elbląg
- Małe Enklawy, Galeria 72, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm
2007
- Mistrz i uczeń, Galeria Państwowej Akademii Sztuk w Sofii
- Die Tűr – Drzwi, Teatr Miejski, Landsberg nad Lechem, Niemcy; Galeria Sztuki Studio, Centrum Sztuki Studio im. S. I. Witkiewicza, Warszawa; Płocka Galeria Sztuki, Płock
- Kolekcja Sztuki Współczesnej. Nabytki 2004-2006, Muzeum Zamek w Janowcu, Odział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
- Abecadło Wolności, w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej „Nadzieja", Galeria BWA, Piotrków Trybunalski
- Sami o sobie, Ośrodek Propagandy Sztuki, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
- Kolekcja Sztuki Współczesnej. Nabytki 2004-2006, Galeria 72, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm
- Przestrzenie, wystawa uczestników Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Holendrach, Galeria Domu Kultury, Gostynin
- Młodzi z Warszawy, Ośrodek Propagandy Sztuki, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
2006
- Rysunki z Pracowni 64, Galeria Młodych Twórców „Łazienkowska", Warszawa
- Rybie Oko 4 – Biennale Sztuki Młodych, Bałtycka Galeria Sztuki, Ustka
- Ach jak pięknie – sztuki wizualne, Pracownia przy ul. I-go Maja 25, Żyrardów
- Co? – Justyna Kabala, Arkadiusz Karapuda, Michał Szwarc, Galeria Kuluary, Centrum Sztuki Studio im. S. I. Witkiewicza, Warszawa
- Pracownia 59, Galeria Działań, Warszawa
2005
- Grand Prix 2005, Fundacja im. Franciszki Eibisch, Galeria Atrium-Puławska, Warszawa
- Łobez 2005, Galeria ARS Nova, Łódź
- Berlin Wschodni na Pradze Północ. Sąsiedzi sąsiadom, pracownia „Nuku" Warszawa
- European blue – Young Generation, Grygorii Synytsia Gallery, National Technical University of Ukraine "KPI", Kijów
- Młodzi artyści Europy, Galeria Aula Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Pracownia 59, Galeria Młodych Twórców „Łazienkowska", Warszawa
- Przesilenie – Rzeźbicha, Performace Komunikacja, Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
2004
- Prowansja, Galeria Klementyny Bocheńskiej, Fabryka Trzciny, Warszawa
- Aktywacja, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
2003
- Pokonkursowa wystawa rysunku studenckiego, Galeria Studio Centrum Sztuki Studio im. S. I. Witkiewicza, Warszawa
- Dłużew w Studio, Galeria Kuluary, Centrum Sztuki Studio im. S. I. Witkiewicza, Warszawa
- Mowa do ludu, Hala Zakładów Lniarskich, Żyrardów
2002
- Perspektywy, Śródmiejski Dom Kultury, Warszawa
- 1a, Wydział Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
2001
- Galeria „Perspektyw", Galeria „Okna Budimeksu", Warszawa

PRACE ARTYSTY W OFERCIE

Arkadiusz Karapuda

C’est un tableau, 2019

akryl, olej, płótno
50 x 60 cm

cena: 6 800 zł

Arkadiusz Karapuda

Emptiness, 2019

olej, płótno
130 x 170 cm

cena: 14 400 zł

Arkadiusz Karapuda

Uniqueness, 2019

olej, płótno
130 x 170 cm

cena: 14 400 zł

Arkadiusz Karapuda

Self-aware, 2020

akryl, olej, płótno
23 x 23 cm

cena: 2 800 zł

Arkadiusz Karapuda

Back to black, 2020

akryl, olej, płótno
60 x 80 cm

cena: 6 200 zł

Arkadiusz Karapuda

Somewhere, over the rainbow, 2021

akryl, olej, płótno
37 x 72 cm

cena: 6 400 zł

Arkadiusz Karapuda

All you need, 2021

akryl, olej, płótno
59 x 72 cm

cena: 7 600 zł

Arkadiusz Karapuda

Déjà vu, 2022

olej, akryl, płótno
130 x 100 cm

cena: 9 000 zł

Arkadiusz Karapuda

Nad Wisłą bez zmian, 2014

gwasz, papier
50 x 70 cm

cena: 2 000 zł
ARCHIWUM PRAC ARTYSTY

Intransigence, 2020

olej, płótno
130 x 170 cm

cena: 14 400 zł

Flexibility, 2020

olej, płótno
130 x 170 cm

cena: 14 400 zł

Conformity, 2020

olej, płótno
130 x 170 cm

cena: 14 400 zł

Collapse, 2021

olej, płótno
130 x 170 cm

cena: 14 400 zł

Post culture, 2021

olej, płótno
130 x 170 cm

cena: 14 400 zł

Abundance, 2019

olej, płótno
130 x 170 cm

cena: 14 400 zł

Life, 2019

olej, płótno
100 x 100 cm

cena: 7 600 zł

Think twice, 2019

akryl, olej, płótno
17 x 24 cm

cena: 2 800 zł

Competition, 2019

akryl, olej, płótno
50 x 60 cm

cena: 6 400 zł

Colour, 2019

akryl, olej, płótno
185 x 405 cm

cena: 18 000 zł

Claritas, 2020

akryl, olej, płótno
23 x 23 cm

cena: 2 800 zł

Homeart, 2020

akryl, olej, płótno
15 x 20 cm

cena: 2 000 zł

Homelove, 2020

akryl, olej, płótno
15 x 20 cm

cena: 2 000 zł

Fame and fortune / Fame or fortune, dyptyk, 2020

akryl, olej, płótno
180 x 120 cm

cena: 17 600 zł

Solem movere (...), kwadryptyk, 2020

akryl, olej, płótno
120 x 160 cm

cena: 20 000 zł

In-between, 2021

akryl, olej, płótno
59 x 72 cm

cena: 7 600 zł

Z cyklu Status quo, tryptyk, 2020

akryl, olej, płótno
100 x 140 cm

cena: 16 000 zł

Culture for the future / Nature for the past, dyptyk, 2017

akryl, olej, płótno
180 x 120 cm

cena: 17 600 zł

The truth does not exist, 2017

gwasz, papier
30 x 35 cm

cena: 1 200 zł

The truth is elsewhere, 2017

gwasz, papier
30 x 35 cm

cena: 1 200 zł

The truth looks different, 2017

gwasz, papier
30 x 35 cm

cena: 1 200 zł

Zachód słońca w hotelu Admiral, 2013

olej, pasta woskowa, płótno
95 x 81 cm

cena: 6 000 zł